CHÍNH SÁCH BẢO MẬT– Kawaii Sneaker

Kawaii Sneaker cam kết bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng. Chính sách bảo mật này sẽ giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng.

Chính sách bảo mật- Kawaii Sneaker
Chính sách bảo mật- Kawaii Sneaker

2. Mục đích thu thập thông tin- Chính sách bảo mật Kawaii Sneaker

Kawaii Sneaker thu thập thông tin cá nhân của khách hàng để thực hiện các mục đích sau:

 • Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng.
 • Giao hàng cho khách hàng.
 • Xử lý thanh toán cho khách hàng.
 • Gửi thông tin về các sản phẩm và dịch vụ mới của Kawaii Sneaker.
 • Giải quyết khiếu nại của khách hàng.

Tuân thủ các quy định của pháp luật.

2. Phạm vi thu thập thông tin

Kawaii Sneaker thu thập các loại thông tin cá nhân sau từ khách hàng:

 • Tên, địa chỉ, số điện thoại, email.
 • Thông tin về đơn hàng của khách hàng.
 • Thông tin về lịch sử mua hàng của khách hàng.

Thông tin về các phản hồi của khách hàng.

3. Phạm vi sử dụng thông tin

Kawaii Sneaker sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng cho các mục đích sau:

 • Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng.
 • Giao hàng cho khách hàng.
 • Xử lý thanh toán cho khách hàng.
 • Gửi thông tin về các sản phẩm và dịch vụ mới của Kawaii Sneaker.
 • Giải quyết khiếu nại của khách hàng.
Tuân thủ các quy định của pháp luật.

4. Thời gian lưu trữ thông tin

Kawaii Sneaker sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của khách hàng cho đến khi khách hàng yêu cầu hủy bỏ.

5. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại

Nếu khách hàng có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào về việc bảo mật thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

6. Chia sẻ thông tin cá nhân

Kawaii Sneaker cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với bên thứ ba trừ các trường hợp sau:

 • Có sự đồng ý của khách hàng.
 • Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

7. Địa Chỉ Của Đơn Vị Thu Thập Và Quản Lý Thông Tin Cá Nhân

https://kawaiisneaker.top

Địa chỉ: 17A Hà Huy Tập – Tân Lợi – TP BMT – Đăk Lăk

Liên hệ: 0396800205

Trang web: https://kawaiisneaker.top

8.Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Khách hàng có thể truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình trên website Kawaii Sneaker.

9.Quy định về “Spam”

Kawaii Sneaker cam kết không gửi “spam” đến khách hàng.

10.Thay đổi chính sách bảo mật

Kawaii Sneaker có thể thay đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Khi có thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng qua email hoặc trên website của chúng tôi.

11.Liên hệ

Nếu khách hàng có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào về chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo
Địa chỉ: 17A Hà Huy Tập – Tân Lợi – TP BMT – Đăk Lăk

Liên hệ: 0396800205